Logo

Huismuseum Huys Auerhaen

Vrienden Stichting Huys Auerhaen

Auerhaen keramiek beeld

U kunt de stichting steunen door VRIEND te worden voor minimaal €15,00 per persoon per kalenderjaar. Stichting Huys Auerhaen organiseert uitsluitend voor vrienden eenmaal in het jaar een vrij toegankelijke vriendenbijeenkomst op een dagdeel op verschillende data. Ook wordt er een vriendenlezing gehouden. Aansluitend bezichtiging met rondleiding.

 

 

ANBI Status Stichting Huys Auerhaen

Indien u daadwerkelijk wilt mee helpen de doelstelling van Stichting Huys Auerhaen te realiseren dan is het goed het volgende te weten:
Sinds 1-1-2008 is Stichting Huys Auerhaen door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling ‘ANBI’. Dit betekent dat uw giften en donaties aan Stichting Huys Auerhaen fiscaal aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen. Zelfs bij een bescheiden gift kan dit al interessant zijn. Voor het nalaten van een legaat of erfstelling kunt u terecht bij uw notaris.

Vanaf de oprichting 15 november 2007 heeft Stichting Huys Auerhaen schenkingen, objecten en legaten mogen ontvangen ter aanvulling van de collectie.

HUYS AUERHAEN GEREGISTREERD BIJ GOEDEDOELENGIDS ALKMAAR

in januari 2021 is Huys auerhaen met een full colour pagina opgenomen in de Eerste Goededoelengids van Alkmaar. Deze gids wijst aan iedereen die iets wil schenken of nalaten de weg naar een doel dat bij hem of haar past. Potentiële schenkers kunnen via de notaris kennis nemen van onze stichting.

NALATEN AAN CULTUUR?
Voor het nalaten van een legaat of erfstelling aan Stichting Huys Auerhaen kunt u terecht bij uw notaris.