Logo

Huismuseum Huys Auerhaen

Vrienden Stichting Huys Auerhaen

U kunt de stichting steunen door VRIEND te worden voor minimaal €15,00  per persoon per kalenderjaar.

Stichting Huys Auerhaen organiseert uitsluitend voor vrienden eenmaal in het jaar een vrij toegankelijke vriendenbijeenkomst op een dagdeel op verschillende data.

Maximaal 10 personen per bijeenkomst met koffie/thee en korte vriendenlezing. Aansluitend bezichtiging met rondleiding.

ANBI STATUS VOOR STICHTING HUYS AUERHAEN.

Indien u daadwerkelijk wilt mee helpen de doelstelling van Stichting Huys Auerhaen te realiseren dan is het goed het volgende te weten:
Sinds 1-1-2008 is Stichting Huys Auerhaen door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling ‘ANBI’. Dit betekend dat uw giften en donaties aan Stichting Huys Auerhaen fiscaal aftrekbaar zijn van uw belastbaar inkomen. Zelfs bij een bescheiden gift kan dit al interessant zijn. Voor het nalaten van een legaat of erfstelling kunt u terecht bij uw notaris.

Vanaf de oprichting 15 november 2007 heeft Stichting Huys Auerhaen schenkingen, objecten en legaten mogen ontvangen ter aanvulling van de collectie. Het bestuur is u zeer erkentelijk voor het door u gestelde vertrouwen in Stichting Huys Auerhaen.