Logo

Huismuseum Huys Auerhaen

Inspectie historische interieurs

Vanuit Huys Auerhaen worden op verzoek adviezen ten behoeve van behoud, beheer en gebruik van historisch interieurs gegeven.

De interieurinspectie is bedoeld voor zowel particulieren als instellingen, m.b.t. een (woon)huis, boerderij, kerk of pand met (deels) historisch interieur.

Doormiddel van een verkenning, die zich zowel richt op de bouwkundige staat en de vaste en losse interieur onderdelen, wordt een inspectierapport opgesteld met betrekking tot conditie van gebouw, interieur en objecten.

Deze eerste inspectie is breed van opzet. Aan de hand van dit rapport en de lijst van wensen ‘programma van eissen’ van de opdrachtgever wordt een conceptplan van aanpak opgesteld.  De inspectie wordt verricht door de kunsthistoricus Harold D.E. Bos (specialisatie wooncultuur) en Mark A.M. Koning, architect BNA (bouwkundige en technische aspecten)

De inspectie omvat:
-Advies met betrekking tot de huidige staat van het historische interieur en/of onderdelen daarvan, zoals plafond, wand- en vloerafwerking, inrichting, stoffering en meubilering.
-Advies m.b.t. een verantwoorde duurzaam herbestemming m.b.t. het gebruik van het gebouw of de ruimte toegespitst op bouwfysische en klimaatologische aspecten.
-Adviezen met betrekking tot consolidatie, restauratie, aanpassing en herinrichting van de historische ruimten.

Advies m.b.t. een regelmatige inspectie en controle van de staat van onderhoud van het historische interieur of onderdeel daarvan.