Logo

Museum Huys Auerhaen

In Memoriam: Harold D. E. Bos † 9 maart 2019

Op zaterdag 9 maart bereikte ons het droevige bericht dat onze oud-voorzitter Harold Bos is overleden. Hij was al enige tijd ziek en wist dat genezen menselijkerwijs niet mogelijk was. Maar hij leefde enthousiast verder, genietend van iedere dag, betrokken en geïnteresseerd, alsof zijn eeuwigheid op aarde een serieus te verwachten kans was. Hij heeft zijn eeuwigheid nu elders gevonden. En dat kwam toch nog onverwacht. Harold bereikte de leeftijd van 68 jaar. Met Harold verliezen wij een grote vriend van onze vereniging.

Harold heeft ons Alkmaars nieuwste museum nagelaten: Huys Auerhaen, zijn woonhuis, dat hij samen met zijn levenspartner Mark Koning de laatste jaren voorbereidde voor publieksbezoek. In het najaar van 2018 mocht hun verzameling interieurkunst van de late 19e en vroege 20e eeuw feestelijk geopend worden voor de kunstliefhebbers van binnen en buiten de stad. Museum Stichting Huys Auerhaen is een verrijking van het culturele aanbod van de stad.

Leen Spaans
voorzitter Historische Vereniging Alkmaar

Gedurende twee periodes was hij bestuurslid, eerst van 1988 tot 1995, waarin hij als voorzitter van de Stichting Behoud Alkmaarse Bodemvondsten de archeologische tak van onze vereniging bestierde. In 2000 werd hij lid van onze Commissie Welstand. In 2002 trad hij weer toe tot het bestuur en volgde hij Sandra de Vries op, als kunsthistoricus in het bestuur. In 2003 nam hij van Magda van Amsterdam het voorzitterschap over. Die functie vervulde hij tot april 2010, toen hij aftrad en het bestuur verliet, om de leiding van de vereniging over te dragen aan Leen Spaans. Harold was de achtste voorzitter van onze vereniging sinds 1925.

Steeds zal zijn naam verbonden blijven met de bijzondere collectie, die hier is te zien. Niet alleen daarom, maar ook om wie Harold was, in onze vereniging en daarbuiten, in de stad, in verschillende andere culturele besturen, een hartelijke, belangstellende en erudiete Alkmaarder, altijd fijn om hem te treffen, ook in de zware laatste jaren, die hij optimistisch en nuchter onderging….hierom en om meer redenen dan hier genoemd kunnen worden zullen we bedroefd zijn om zijn heengaan. Maar tevens dankbaar voor zoveel vriendschap en kundigheid, die we met hem geschonken kregen.

Ons medeleven bieden we aan, in de eerste plaats aan Mark, maar ook aan zijn familie en vrienden. Dat de herinnering aan een mooi mens hun tot troost en inspiratie mogen zijn.

Leen Spaans
voorzitter Historische Vereniging Alkmaar