Logo

Museum Huys Auerhaen

Doelstelling

Stichting Huys Auerhaen (opgericht 15 november 2007)

De stichting is gevestigd in het pand Wilhelminalaan 6 te Alkmaar. De stichting kent een tweeledig doel:

– Behoud en kennisoverdracht van het historisch interieur en wooncultuur in Nederland.
– In stand houden, toegankelijk maken en bewaren van het interieur en de kunstnijverheidscollectie, als voorbeeld van wooncultuur van de gegoede burgerij uit de 20ste eeuw. Dit ten behoeve van het algemene belang van ‘Huys Auerhaen’, met de functie van ‘huismuseum’.

De naam van de stichting is ontleend aan de Auerhaan, een inlandse vogel die met uitsterven wordt bedreigd, zo zijn ook recente interieurs uit de 20e eeuw vogelvrij en kwetsbaar.

Realisatie doelstelling Huys Auerhaen
– Op afspraak ontvangst met een inleiding en aansluitend bezichtiging van het interieur.
– Rondleiding tijdens Open Monumentendag jaarlijks in september, na aanmelding bij Erfgoed Alkmaar/ dienst monumentenzorg gemeente Alkmaar.
– Kennisoverdracht over historische interieurs en wooncultuur, al dan niet door middel van een lezingen of partnerschappen met erfgoedinstellingen in Noord-Holland en daarbuiten.
– Praktijkgerichte advisering op het gebied van het behoud en beheer van historisch interieurs.