Logo

Museum Huys Auerhaen

Activiteiten

Stichting Huys Auerhaen geeft specifieke adviezen met betrekking tot het behoud, beheer van wooncultuur en gebruik van het historisch interieur. De afgelopen decennia hebben Mark A.M. Koning, architect BNA en de kunsthistoricus Harold D.E. Bos een ruime praktijkervaring binnen het gebied van de architectuur, bouw- en historische wooncultuur opgebouwd. Hun brede kennis wordt op een unieke wijze gebundeld.

Dit betekent het geven van praktijkgerichte bouwkundige en kunsthistorische adviezen en handvatten aan eigenaren en gebruikers van historische gebouwen en ruimten. Met betrekking tot consolidatie, onderhoud, behoud, beheer en het gebruik.  Alsmede restauratie, verbouw- en herbestemmingstrategien voor historische gebouwen al dan niet met een monumentenstatus.

Zo worden door de stichting interieur-inspecties gedaan en adviezen gegeven tot klimaatbeheersing, UV-wering, ongediertebestrijding, onderhoud en gebruik. Onder andere voor deze lokaties:

  • Regentenkamer Provenhuis van Nordingen (Huis van achten) 17e eeuw, Alkmaar
  • Regentenkamer Provenhuis Hof van Wildeman, 19e eeuw,  Alkmaar,
  • ’t Walvisvaardershuisje, 18e/19e eeuw, Den Hoorn Texel,
  • Museum Kennemerland te Beverwijk, herinrichting en uitbreiding museum, entree en publieksruimte,
  • Kapel van Westerhout, ontwerp en inrichting van grote vitrines gewijd aan Bewoners en Regenten Hof van Sonoy, 18e-20e eeuw, Alkmaar,
  • Museum Egmond, Egmond aan Zee, uitbreiding expositieruimte,
  • Monasterium Sint Lioba o.s.b. te Egmond Binnen, deels herbestemming,
  • Grote Kerk Beverwijk, nieuwe gebruiksindeling t.b.v. publieksfunctie.

Overzicht van activiteiten 2016- 2018

Het geven van diverse Lezingen elders 

Open Dag Vrienden van Stichting Huys Auerhaen

Bruikleen collectie onderdelen aan museale instellingen

Ontvangsten op afspraak met rondleiding in Museum Huys Auerhaen

Adviezen/overlegsituaties door Mark Koning en Harold Bos m.b.t. o.a. herinrichting Museum Kennemerland Beverwijk, Grote Kerk Berverwijk.

Interim-conservator Museum Kennemerland Beverwijk, drs. Harold D.E. Bos

Historisch interieurinspecties, Huis van Achten Alkmaar, Hofje van Wildeman Alkmaar, idem ‘Ontstoffen’ regentenkamer 1 t/m 3 november 2016 n.a.v. verbouwwerkzaamheden

Gastconservator, Jan Wils achitect, inrichting tentoonstelling en opening door Harold Bos