Logo

Huismuseum Huys Auerhaen

Gegevens Stichting Huys Auerhaen

STICHTING HUYS AUERHAEN
Wilhelminalaan 6, 1815 JC Alkmaar
Tel. 072-5158569
Email: info@huysauerhaen.nl
Kamer van Koophandel nr. 37137175
Erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

 

 

IBAN rekeningnummer NL82INGB0005341304, t.n.v. Stichting Huys Auerhaen

Fiscaal nummer: 8186.91.128

Locatie:
– Huys Auerhaen is gelegen aan het korte deel van de Wilhelminalaan te Alkmaar, parallel aan de inrit van de Singel parkeergarage.
Komend vanuit de parkeergarage volgt u de uitgang richting: Medisch Centrum Alkmaar. Wilhelminalaan 6 is het middelste huis aan uw rechterhand.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Drs. Harold D.E. Bos. Kunsthistoricus specialisatie wooncultuur
Secretaris: Ing. Mark A.M. Koning, AvBA, Architect BNA
Penningmeester: Floris Bakker.

Beleidsplan:

– Doel het herenhuis Huys Auerhaen, interieur met kunst en kunstnijverheidscollectie te bewaren en museaal als huismuseum te tonen als voorbeeld van wooncultuur.
– Geven van lezingen aan kleine groepen in Huys Auerhaen en elders in overleg aan grotere gezelschappen, met betrekking tot wooncultuur, architectuur, interieurs en kunstnijverheid.
– Werving van vrienden voor Stichting Huys Auerhaen.
– Jaarlijkse vriendenbijeenkomst met ontvangst, korte lezing en bezichtiging enkele museale ruimten.
– Ontvangst met inleiding en rondleiding op afspraak al dan niet met aansluitend architectuur-historische stadswandeling.
– Openstelling met rondleiding i.s.m. dienst Monumentenzorg Alkmaar tijdens Open Monumentedag in september.
– Openstelling tuin op een zondag in juni.

Collectiebeleid:
– Stichting Huys Auerhaen beheert objecten betreffende de inrichting van het interieur en de wooncultuur van de gegoede burgerij.
– Inventarisatie/behoud/beheer en onderzoek van de collectie.
– Aanvulling huidige collectie, door aankoop, legaten, nalatenschappen en schenkingen passend binnen het collectiebeleid.

Samenwerking/participatie/kennisoverdracht met culturele instellingen:
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Cultuur Compagnie Noord-Holland
Stichting het Nederlandse interieur
– Vereniging Hedrick de Keyzer
– Monumentenzorg Alkmaar
Historische Vereniging Alkmaar
Stichting Kunst in de Kamer
Historisch textiel overleg musea Noord-Holland
Westfries Historisch Genootschap
Vereniging Vrienden van Aziatische Kunst
Diverse musea:

Museum Kranenburgh/
Sterkenhuis Bergen

Financiele verantwoording:
– Stichting Huys Auerhaen zet zich voor 100% in voor het algemeen belang.
– Het bestuur verricht alle voortkomende werkzaamheden om niet.
– Per 1 januari 2014 is een stichting met een ANBI status verplicht inzicht te geven in het laatste boekjaar.
– Definitieve jaarrekening, over het afgesloten boekjaar, door De Man Accountantskantoor bv, Kennemerpark 20 1811 DE  Alkmaar.
– Onderstaande link naar pdf-bestand jaarrapport 2012, 2013 en 2014 van Stichting Huys Auerhaen.

Jaarrapport 2012st.

2013.ondertek.Auerhaen Huys Stg.

Stichting Huys Auerhaen, jaarrapport 2014

Stichting Huys Auerhaen, jaarrapport 2017