Gegevens Stichting Huys Auerhaen

STICHTING HUYS AUERHAEN
Wilhelminalaan 6, 1815 JC Alkmaar
Tel. 072-5158569
Email: info@huysauerhaen.nl
Kamer van Koophandel nr. 37137175
Erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
IBAN rekeningnummer NL82INGB0005341304, t.n.v. Stichting Huys Auerhaen
LET OP: Rekeningnummer in de lila linkerkolom is niet meer van toepassing.
Fiscaal nummer: 8186.91.128

Locatie:
- Huys Auerhaen is gelegen aan het korte deel van de Wilhelminalaan te Alkmaar, parallel aan de inrit van de Singel parkeergarage.
Komend vanuit de parkeergarage volgt u de uitgang richting: Medisch Centrum Alkmaar. Wilhelminalaan 6 is het middelste huis aan uw rechterhand.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Drs. Harold D.E. Bos. Kunsthistoricus specialisatie wooncultuur
Secretaris: Ing. Mark A.M. Koning, AvBA, Architect BNA
Penningmeester: Floris Bakker.

Beleidsplan:

- Doel het herenhuis Huys Auerhaen, interieur met kunst en kunstnijverheidscollectie te bewaren en museaal als huismuseum te tonen als voorbeeld van wooncultuur.
- Geven van lezingen aan kleine groepen in Huys Auerhaen en elders in overleg aan grotere gezelschappen, met betrekking tot wooncultuur, architectuur, interieurs en kunstnijverheid.
- Werving van vrienden voor Stichting Huys Auerhaen.
- Jaarlijkse vriendenbijeenkomst met ontvangst, korte lezing en bezichtiging enkele museale ruimten.
- Ontvangst met inleiding en rondleiding op afspraak al dan niet met aansluitend architectuur-historische stadswandeling.
- Openstelling met rondleiding i.s.m. dienst Monumentenzorg Alkmaar tijdens Open Monumentedag in september.
- Openstelling tuin op een zondag in juni.

Collectiebeleid:
- Stichting Huys Auerhaen beheert objecten betreffende de inrichting van het interieur en de wooncultuur van de gegoede burgerij.
- Inventarisatie/behoud/beheer en onderzoek van de collectie.
- Aanvulling huidige collectie, door aankoop, legaten, nalatenschappen en schenkingen passend binnen het collectiebeleid.

Samenwerking/participatie/kennisoverdracht met culturele instellingen:
- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
- Cultuur Compagnie Noord-Holland.
- Stichting het Nederlandse interieur.
- Vereniging Hedrick de Keyzer.
- Monumentenzorg Alkmaar.
- Historische Vereniging Alkmaar.
- Stichting Kunst in de Kamer.
- Historisch textiel overleg musea Noord-Holland.
- Westfries Historisch Genootschap.
- Vereniging Vrienden van Aziatische Kunst.
- Diverse musea: Museum Kranenburgh/Sterkenhuis Bergen.

Financiele verantwoording:
- Stichting Huys Auerhaen zet zich voor 100% in voor het algemeen belang.
- Het bestuur verricht alle voortkomende werkzaamheden om niet.
- Per 1 januari 2014 is een stichting met een ANBI status verplicht inzicht te geven in het laatste boekjaar.
- Definitieve jaarrekening, over het afgesloten boekjaar, door De Man Accountantskantoor bv, Kennemerpark 20 1811 DE  Alkmaar.
- Onderstaande link naar pdf-bestand jaarrapport 2012, 2013 en 2014 van Stichting Huys Auerhaen.

Jaarrapport 2012st.

2013.ondertek.Auerhaen Huys Stg.

Stichting Huys Auerhaen, jaarrapport 2014