Logo

Huismuseum Huys Auerhaen

Stichting Huys Auerhaen

STICHTING HUYS AUERHAEN

Wilhelminalaan 6, 1815 JC Alkmaar
Tel. 072-5158569
Email: info@huysauerhaen.nl
Kamer van Koophandel nr. 37137175
Erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

 

 

IBAN rekeningnummer NL82INGB0005341304, t.n.v. Stichting Huys Auerhaen
Fiscaal nummer: 8186.91.128

Locatie:
– Het laat negentiende eeuwse herenhuis ‘Huys Auerhaen’ is gelegen aan de Wilhelminalaan 6 te Alkmaar.

Doelstelling
– Stichting Huys Auerhaen heeft tot doel het behoud en beheer van het herenhuis, incl. collectie als voorbeeld van wooncultuur.

Collectiebeleid:
– Inventarisatie/behoud/beheer van de collecties.
– Onderzoek en publicatie over collectie onderdelen
– Toegankelijk maken van collectie en woonhuis voor publiek.
– Uitbreiding collectie door aankoop, schenkingen en legaten, mits passend binnen het collectiebeleid.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Drs. Harold D.E. Bos. Kunsthistoricus, specialisatie wooncultuur
Secretaris: Ing. Mark A.M. Koning, AvBA, Architect BNA
Penningmeester: Floris Bakker
P.R.en Social Media: Saskia Vliek, Social Media Strategist, Ba
– De organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers, bestuur en medewerkers verrichten alle voortkomende werkzaamheden om niet.

Actueel beleidsplan/hoofdlijnen:
– Museum ‘Huys Auerhaen’, gevestigd in het herenhuis aan de Wilhelminalaan 6 te Alkmaar, incl. historisch interieur, kunst en kunstnijverheidscollectie te bewaren en op museaal niveau te tonen.
– Openstelling gedurende het gehele jaar door op afspraak in groepsverband. Min. 4, max. 10 personen per keer; incl. inleiding over de historie van het pand, bewoners/eigenaren en collectie met aansluitend een rondleiding.
– Het verrichten van onderzoek naar en verzorgen van publicaties over de eigen collectie.
– Actieve werving van Vrienden Stichting Huys Auerhaen; organisatie jaarlijkse Opendag voor vrienden.
– Samenstellen en verspreiding van de Digitale Nieuwsbrief van Huys Auerhaen.
– Deelname landelijke Open Monumentendag 2e zaterdag in september, i.s.m. dienst Erfgoed en Cultuur gemeente Alkmaar
– Openstelling tuin op een zondag in juni.
– Het geven van adviezen met betrekking tot behoud, beheer en gebruik van historische interieurs.
– Het geven van lezingen elders met betrekking tot de geschiedenis van wooncultuur, architectuur, interieurs en kunstnijverheid.

Financiele verantwoording:
– Stichting Huys Auerhaen zet zich voor 100% in voor het algemeen belang.
– Per 1 januari 2014 is een stichting met een ANBI status verplicht inzicht te geven in het laatste boekjaar.
– Definitieve jaarrekening, over het afgesloten boekjaar, door De Man Accountantskantoor bv, Kennemerpark 20 1811 DE  Alkmaar.

Jaarrapporten Stichting Huys Auerhaen

2012 Stichting Huys Auerhaen, jaarrapport 2012.

2013 Stichting Huys Auerhaen, jaarrapport 2013

2014 Stichting Huys Auerhaen, jaarrapport 2014  

2015 Stichting Huys Auerhaen Jaarrapport 2015

2016 Stichting Huys Auerhaen Jaarrapport 2016

 

Jaarrapporten 2017 en 2018

2017 Stichting Huys Auerhaen, jaarrapport 2017

2018 Stichting Huys Auerhaen, jaarrapport 2018

 

Samenwerking/participatie/kennisoverdracht 

Huys Auerhaen werkt samen met de navolgende  instellingen
op gebied van 
Erfgoed en Cultuur:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Cultuur Compagnie Noord-Holland
Stichting het Nederlandse interieur
– Vereniging Hendrick de Keyzer
Monumentenzorg Alkmaar
Historische Vereniging Alkmaar
Stichting Kunst in de Kamer
Historisch textiel overleg musea Noord-Holland
Westfries Historisch Genootschap
Koninklijke Vereniging Vrienden van Aziatische Kunst
Stedelijk Museum Alkmaar
Westfries Museum Hoorn
Museum Kennemerland Beverwijk
– Museum Kranenburgh 
Museum Sterkenhuis Bergen