Logo

Huismuseum Huys Auerhaen

Activiteiten

De Stichting Huys Auerhaen zet zich op specifieke wijze en  met activiteiten in voor het historisch interieur en wooncultuur. In de afgelopen decennia hebben Mark A.M. Koning, architect BNA en de kunsthistoricus Harold D.E. Bos ieder een ruime praktijkervaring binnen het gebied van de architectuur, bouw- en wooncultuur opgebouwd. Deze zeer brede kennis wordt op een unieke wijze gebundeld.

Dit betekent dat er praktijkgerichte bouwkundige en kunsthistorische adviezen en handvatten zijn gegeven aan eigenaren en gebruikers van historische gebouwen en ruimten. En wel met betrekking tot consolidatie, behoud, beheer en het gebruik van historische interieurs. Tevens restauratie, verbouw- en herbestemmingstrategie voor historische gebouwen en ruimten, al dan niet met een monumentenstatus.

Zo worden door de stichting interieur-inspecties gedaan en adviezen gegeven voor historische interieurs met betrekking tot behoud en beheer zoals klimaatbeheersing, UV-wering, ongediertebestrijding, onderhoud en gebruik. Onder andere voor deze lokaties:

 • de Regentenkamers van het Provenhuis van Nordingen (Huis van achten)
 • het Provenhuis het Hof van Wildeman, beiden te Alkmaar,
 • ’t Walvisvaardershuisje te Den Hoorn Texel,
 • Museum Kennemerland te Beverwijk,
 • ontwerp en inrichting van twee vitrines in de Kapel van Westerhout gewijd aan bewoners en regenten van het Hof van Sonoy te Alkmaar
 • gebruiksaanpassingen in het Museum Egmond te Egmond aan Zee en het Monasterium Sint Lioba o.s.b. te Egmond Binnen.

Overzicht van activiteiten in 2016>>

Lezingen  namens de stichting verzorgd door de voorzitter drs. Harold D.E. Bos

-‘De Dieu’ lezing, Eva Alkmaar, Bibliotheek Alkmaar, ‘Beroemde meubelen in en uit Alkmaar.

 Vrienden bijeenkomst Stichting Huys Auerhaen,

 • 6 februari en 10 februari ontvangst en lezing ‘Tip tap top de datum staat er op’, gedateerde objecten in de collectie.
 • Voorjaar Huyskring bijeenkomst 3x,  ‘Wandbekleding in de 16e/17e eeuw’, excursie naar Utrecht 13 april.

Sponsorontvangst staande klok: ‘Pieter Wijdenes Alckmaer’, 22 mei 2016

Bruikleen

kleding collectie Huys Auerhaen: aan Museum Het Sterkenhuis Bergen NH, t.b.v. tentoonstelling ‘Van Trein naar Plein’ , opening 01 mei 2016

Gastconservator/organisatie/inrichting

Deelname aan de kwartaal bijeenkomsten van het Textieloverleg Noord-Hollandse Musea, Westfries Museum Hoorn.

juni,t/m 13 augustus Regionaalarchief/expozaal Kunstuitleen Alkmaar.

Ontvangst met rondleiding:

 • Open Monumentendag; rondleidingen in Huys Auerhaen. 10 September 2016,
 • Vrouwen van Nu/ Damesgezelschappen uit Schagen, idem Heiloo,
 • Bestuur Historische publicaties Bas Baltusfonds Hoorn,
 • Dames Kunstclub Schagen,
 • Vriendinnenclub Alkmaar ,
 • Groep Laboranten NW ziekenhuis,
 • 1 juni ontvangst/rondleiding Tuinclub Texel,
 • ontvangst groepen met aansluitend architectuurhistorische stadswandeling door Alkmaar: West-Fries Genootschap Hoorn.
 • Open Tuin Huys Auerhaen. 12 juni

adviezen/overlegsituaties

-herinrichting Museum Kennemerland Beverwijk.

Historisch interieur inspecties:

Huis van Achten Alkmaar, Hofje van Wildeman Alkmaar, idem ‘Ontstoffen’ 1 t/m 3 november (na bouwwerkzaamheden) regentenkamer’

Overig:

Jan Wils’ tentoonstelling, opening door Harold Bos;