Doelstelling Stichting Huys Auerhaen

Stichting Huys Auerhaen  (opgericht 15 november 2007) is gevestigd in het pand Wilhelminalaan 6 te Alkmaar.
De stichting kent een tweeledige doel:
- Behoud en kennisoverdracht van het historisch interieur en wooncultuur in Nederland.
- In standhouden, toegankelijk maken en bewaren ten behoeve van het algemene belang van ’Huys Auerhaen’ het interieur en de kunstnijverheidscollectie als voorbeeld van wooncultuur van de gegoede burgerij uit de 20ste eeuw, met de functie van ‘huismuseum’.

De naam van de stichting is ontleend aan de Auerhaen, een inlandse vogel die met uitsterven wordt bedreigd, zo zijn ook recente interieurs uit de 20e eeuw vogelvrij en kwetsbaar.

Realisatie doelstelling Huys Auerhaen.
- Op afspraak ontvangst met een inleiding en aansluitend bezichtiging van het interieur.
- Rondleiding tijdens Open Monumentendag in september, na aanmelding bij de dienst monumentenzorg gemeente Alkmaar.
- Kennisoverdracht over historische interieurs en wooncultuur, al dan niet door middel van een lezingen elders.
- Praktijk gerichte advisering op het gebied van het behoud en beheer van historisch interieurs.

HUYS AUERHAEN IN DE MEDIA:

SFEER, uitgave v.d. Zorgcircel, winter 2013, ‘Binnen kijken bij …’, Huys Auerhaen in Alkmaar: pag. 31/33. Tekst: Jan Bontje,  foto’s Dedy Postmus.

FINE ARTS MAGAZINE TABLEAU, 35e  jr. , nr.6, dec. 2013 / jan.2014, ‘Museaal Wonen’, pag. 56/63. Tekst: Marieke van Gessel,  foto’s Jan Luijk.

MONUMENTAAL, Nationaal magazine over wonen werken en ontspannen in klassieke ambiance, nr. 5, oktober 2014, ‘Vijf eeuwen wooncultuur’, pag. 46/53. Tekst: Paul de Gram.

NOORD HOLLANDS DAGBLAD /ALKMAARSCHE COURANT, diverse artikelen en fotos, o.a halve pagina grote interieurfoto voorblad Alkmaarse Courant dinsdag 6 september 2016. Foto Jan Jong.

NRC WEEKEND/ LUX, zaterdagbijlage 18 september 2016, ‘Binnen kijken’. Tekst Frederiek Weeda, paginagrote foto Thijs Wolzak.

KRO/NCRV TV programma ‘Binnenste Buiten’ redactie Nicolaas van Lierop, uitzending 08 februari 2017, NPO2  18.50-19.15 uur.

Overzicht van activiteiten in 2016:

Lezingen activiteiten namens de stichting verzorgd door de voorzitter drs. Harold D.E. Bos o.a.: ‘De Dieu’ lezing, Eva Alkmaar, Bibliotheek Alkmaar, ‘Beroemde meubelen in en uit Alkmaar.

Vrienden bijeenkomst Stichting Huys Auerhaen, 6 februari en 10 februari ontvangst en lezing ‘Tip tap top de datum staat er op’, gedateerde objecten in de collectie.

Voorjaar Huyskring bijeenkomst 3x,  ’Wandbekleding in de 16e/17e eeuw’, excursie naar Utrecht 13 april.

22 mei Sponsorontvangst staande klok: ‘Pieter Wijdenes Alckmaer’

Deelname aan de kwartaal bijeenkomsten van het Textieloverleg Noord-Hollandse Musea, Westfries Museum Hoorn.

Bruikleen kleding collectie Huys Auerhaen: aan Museum Het Sterkenhuis Bergen NH, t.b.v. tentoonstelling ‘Van Trein naar Plein’ , opening 01 mei 2016

1 juni ontvangst/rondleiding Tuinclub Texel, 12 juni Open Tuin Huys Auerhaen.

Harold Bos; Gastconservator/organisatie/inrichting  ’Jan Wils’ tentoonstelling, opening 9 juni,t/m 13 augustus Regionaalarchief/expozaal Kunstuitleen Alkmaar.

10 September, Open Monumentendag; gehele dag rondleidingen in Huys Auerhaen.

Ontvangst met rondleiding: Vrouwen van Nu/ Damesgezelschappen uit Schagen, idem Heiloo, Bestuur Historische publicaties Bas Baltusfonds Hoorn, Dames Kunstclub Schagen, Vriendinnenclub Alkmaar , Groep Laboranten NW ziekenhuis,

zaterdag 3 september ontvangst groepen met aansluitend architectuurhistorische stadswandeling door Alkmaar: West-Fries Genootschap Hoorn.

Activiteiten: adviezen/overlegsituaties herinrichting Museum Kennemerland Beverwijk.

Historisch interieur inspecties: Huis van Achten Alkmaar, Hofje van Wildeman Alkmaar, idem ‘Ontstoffen’ 1 t/m 3 november (na bouwwerkzaamheden) regentenkamer

Foto interieur salon Huys Auerhaen, fotograaf Thijs Wolzak,  t.b.v. ‘Binnen Kijken’  NRC LUX  12 september  2016.