Doelstelling Stichting Huys Auerhaen

Stichting Huys Auerhaen (15 nov. 2007) is gevestigd in het pand Wilhelminalaan 6 te Alkmaar.
De stichting kent een tweeledige doel:
- Behoud en kennisoverdracht van het historisch interieur en de wooncultuur in Nederland.
- In standhouden, toegankelijk maken en bewaren ten behoeve van het algemene belang van ’Huys Auerhaen’ het interieur en de kunstnijverheidscollectie als voorbeeld van wooncultuur van de gegoede burgerij uit de 20ste eeuw.

De naam van de stichting en het huis is ontleend aan de Auerhaen, een inlandse vogel die met uitsterven wordt bedreigd, zo ook recente interieurs uit de 20e eeuw.

Realisatie doelstelling Huys Auerhaen.
- Op afspraak ontvangst met een inleiding en aansluitend bezichtiging van het interieur.
- Rondleiding tijdens Open Monumentendag in september, na aanmelding bij de dienst monumentenzorg gemeente Alkmaar.
- Kennisoverdracht over historische interieurs en wooncultuur, al dan niet door middel van een lezing in Huys Auerhaen of elders.
- Praktijk gerichte advisering op het gebied van het behoud en beheer van historisch interieurs.

Artikelen over Huys Auerhaen:
-‘Sfeer’, Uitgave v.d. Zorgcircel, winter 2013, ‘Binnen kijken bij …’, Huys Auerhaen in Alkmaar: pag. 31/33. Tekst: Jan Bontje,  foto’s Dedy Postmus.
-‘Fine Arts Magazine Tableau’, 35e  jr. , nr.6, dec. 2013-jan.2014, ‘Museaal Wonen’, pag. 56/63. Tekst: Marieke van Gessel,  foto’s Jan Luijk.
-‘Monumentaal’, Nationaal magazine over wonen werken en ontspannen in klassieke ambiance, nr. 5, oktober 2014, ‘Vijf eeuwen wooncultuur’, pag. 46/53. Tekst: Paul de Gram.

Overzicht van activiteiten in 2014:

Indien niet anders vermeld, zijn de lezingen namens de stichting verzorgd door de voorzitter drs. Harold D.E. Bos.

-Voorjaar Huyskring bijeenkomsten met 4 excursies naar regentenkamers Hofje van Wildeman en Hofje van Achten, Villa de Lange en Paleis op de Dam te Amsterdam.
-Najaar Huyskring bijeenkomsten met 3 excursies: Snouck van Loosen te Enkhuizen, De Porceleyne Fles te Delft en museum Paul Teter van Elven te Delft.
-7 februari, Deelname aan Symposium Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort, Mark A.M. Koning (secretaris).
-25 februari, lezing voor de Historische Vereniging Alkmaar; ‘Huize De Dieu’, Sociëteit Varnebroek: totaal volgeboekt.
-4 t/m 6 april, deelname Huys Auerhaen ‘Kunst in Huis’ route in Alkmaar organisatie Kunst Uitleen Alkmaar.
-22 april, vanwege grote belangstelling, herhaling lezing Huize De Dieu op 22 april; Historische Vereniging Alkmaar, Sociëteit  Varnebroek; wederom volle zaal.
-12 juni, deelname; Cultureel Erfgoed Noord-Holland, excursie met workshop Den Helder, Mark A.M. Koning.
-14 juni, Open tuin, in samenwerking met buurtuin familie Plenckers aan het Varnebroek.
-12 september, reeks rondleidingen in Huize De Dieu, Open Monumentendag, 12 september (met interview RTV NH)
-12 september, deelname Symposium Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort 12 september, Behoud en Beheer, Mark A.M. Koning.
-13 september, Open Monumentendag; gehele dag rondleidingen in Huys Auerhaen, organisatie Dienst Monumentenzorg Alkmaar.
-17 september, deelname Cultuur Compagnie Noord-Holland, Expeditie Zaandam, met workshop stedelijke ontwikkeling herbestemmingslocaties, Mark A.M. Koning (secretaris)
-22 september, lezing ‘Het Portret’ in de Kunst Uitleen Alkmaar.
-1 november, lezing ‘Het Nederlandse interieur in de 19e eeuw’, leden van De Orde van Malta, Utrecht.
-16 november, Vriendenbijeenkomst, concert door de Portugese Fado gitarist en zanger Raphael Fraga.
-24 november, Ontvangst/rondleiding/lunch groep medewerkers Stedelijk Museum Alkmaar.
-6 december, lezing ‘Etiquette’ rond de gedekte tafel, Regionaal Archief Alkmaar.
-10 december: ’De geschiedenis van de gedekte tafel’, Theehuis en Antiek ‘t Kruithuis, Doelenstraat.

Diversen activiteiten:
-Lezingen met ontvangst aan particulieren op afspraak in Huys Auerhaen.
-Ontvangst diverse particulieren groepen met aansluitend architectuurhistorische stadswandeling door Alkmaar.
-Lezingen elders over wooncultuur gegeven voor diverse Historische Verenigingen en Vrouwenorganisaties in Noord-Holland onder andere in: Halfweg-Zwanenburg, Koedijk, Alkmaar, Bergen, Midwoud, Callantsoog en West-Graft dijk,